struna search engine

image shadow

plastični moment otpora

definition
 

geometrijska karakteristika poprečnoga presjeka štapa napregnutoga na svijanje u plastičnome području

vrela
equivalents
 

english: plastic section moduls, plastic resistance moment

german: plastisches Winderstandsmoment

classification
 

polje: građevinarstvo
grana: nosive konstrukcije
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja