struna search engine

image shadow

planska bilanca

PDF ispis
definition
 

dio financijskoga plana poduzeća u kojem se prikazuju planirana imovina, obveze i kapital

synonyms
 

admitted term: planirana bilanca

equivalents
 

english: budgeted balance sheet, pro forma balance sheet

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja