struna search engine

image shadow

planiranje interne revizije

PDF ispis
definition
 

faza procesa interne revizije koja uključuje utvrđivanje ciljeva i djelokruga rada interne revizije, razvijanje programa rada, planiranje kadrova i potrebnih financijskih sredstava, primjenu odgovarajućih revizijskih postupaka za prikupljanje revizijskih dokaza, izvješćivanje o rezultatima ispitivanja te praćenje poboljšanja

vrela
synonyms
 

admitted term: planiranje unutarnje revizije

equivalents
 

english: internal audit planning

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja