struna search engine

image shadow

planirana vrijednost

definition
 

odobrena sredstva za rad koji treba obaviti u sklopu planirane aktivnosti

vrela
equivalents
 

english: planned value

abbreviations and acronyms
 

english: PV

classification
 

polje: građevinarstvo
grana: organizacija i tehnologija građenja
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja