struna search engine

image shadow

plan sigurnosne zaštite broda

PDF ispis
definition
 

plan mjera na brodu kojima se uređuje zaštita osoba na brodu, tereta, brodskih zaliha i broda od događaja koji ugrožavaju sigurnost ili od sigurnosnih prijetnji

context
 
Plan sigurnosne zaštite broda mora biti zaštićen od neovlaštenog pristupa ili otkrivanja.
vrela
equivalents
 

english: ship security plan

abbreviations and acronyms
 

english: SSP

classification
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja