struna search engine

image shadow

pismo o revizijskome angažmanu

PDF ispis
definition
 

dio revizijske dokumentacije pohranjen u tekuće registre u kojemu su navedeni uvjeti revizijskoga angažmana u pisanome obliku

context
 
U interesu je i poslovnog subjekta i revizora da revizor pošalje pismo o revizijskom angažmanu prije započinjanja revizije kako bi to pomoglo u izbjegavanju pogrešnog shvaćanja u vezi s revizijom.
vrela
synonyms
 

admitted term: pismo o preuzimanju angažmana, pismo o preuzimanju obveze revizije

equivalents
 

english: engagement letter, audit engagement letter

note
 
Cilj pisma o revizijskome angažmanu jest uspostavljanje dobre komunikacije između revizora i menadžmenta klijenta. Kad se revizija obavlja tijekom duljega razdoblja, to pismo ne treba pisati svake godine, osim ako postoje značajne promjene kao što su promjene menadžmenta. Pismo o revizijskome angažmanu sadržava cilj i djelokrug revizije financijskih izvještaja, odgovornosti revizora, odgovornosti menadžmenta, naznaku primjenjivoga okvira financijskoga izvještavanja za sastavljanje financijskih izvještaja te poziv na očekivani oblik i sadržaj bilo kojega izvješća koje treba izdati revizor i izjavu da mogu nastati okolnosti u kojima se izvješće može razlikovati od očekivana oblika i sadržaja.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja