struna search engine

image shadow

pilot

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

duboki temelj u obliku stupa kojim se opterećenje građevine prenosi kroz meke ili rahle slojeve tla u čvršće slojeve ili stijensku podlogu

vrela
context
 
Graničnu nosivost pilota moguće je odrediti na tri načina: a) na temelju probnog optertećenja; b) statičkim proračunom uz primjenu izmjerenih parametara tla; c) na temelju rezultata dinamičkog ispitivanja, čija je valjanost provjerena probnim opterećenjem u sličnoj situaciji.
vrela
synonyms
 

admitted term: raščlanjeni duboki temelj, temelj na pilotima

obsolete: šip

equivalents
 

english: pile

subordinate terms
 
injektirani pilot, pilot s istiskivanjem tla, izdvojeni pilot, zabijeni pilot, bušeni pilot, pilot s proširenom stopom, lebdeći pilot, pilot s kontinuiranim svrdlom, vlačni pilot
note
 
Skupine pilota prenose opterećenje s građevine u tlo preko naglavne konstrukcije. Piloti prenose opterećenje kao stupovi kada im baza stoji na čvrstoj podlozi, otporom prema okolnome tlu uz plašt kada se nalaze u jednoličnome tlu i kombinirano trenjem na plašt i na bazu kada prolaze kroz uslojeno tlo koje je u gornjim slojevima manje otporno. Prema materijalu od kojega su izrađeni pilote dijelimo na betonske, armiranobetonske, prednapete, nasute, drvene i čelične, a prema načinu izradbe na zabijene i bušene.
attachment
 
pilot
classification
 

polje: građevinarstvo
grana: geotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja