struna search engine

image shadow

piknidiospora

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

nespolna spora koja se razvija u piknidijima nekih gljiva i lišajeva

vrela
equivalents
 

english: pycnidiospore

latin: pycnidióspora

attachment
 
piknidiospora
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini