struna search engine

image shadow

piezometar

noun m. sl.
definition
 

promatrački zdenac maloga promjera za mjerenje visine vodnoga lica podzemnih voda

equivalents
 

english: piezometer

italian: piezometro

note
 
Piezometar može biti cijev, vibrirajuća žica ili manometar za mjerenje tlaka tekućina na određenome mjestu u stupcu.
attachment
 
piezometar
classification
 

polje: građevinarstvo
grana: geotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja