struna search engine

image shadow

piezoelektrični materijal

PDF ispis
definition
 

materijal kod kojega se primjenom mehaničke sile pojavljuju raznoimeni električni naboji na njegovim suprotnim krajevima

equivalents
 

english: piezoelectric material

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici