struna search engine

image shadow

petersberške zadaće

PDF ispis
definition
 

humanitarne zadaće i zadaće spašavanja, zadaće održavanja mira i korištenja borbenih snaga u upravljanju krizama, uključujući i stvaranje mira

equivalents
 

english: Petersberg tasks

german: Petersberg-Aufgaben

french: missions de Petersberg

note
 
Zadaće su definirane na Ministarskome vijeću Zapadnoeuropske unije u lipnju 1992. i zapisane u Petersberškoj deklaraciji donesenoj u planinskome Hotelu Petersberg nedaleko od Bonna u Njemačkoj.
classification
 

potpodručje: izvori prava EU-a
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije