struna search engine

image shadow

peronospora hmelja

PDF ispis
definition
 

bolest hmelja koja na zaraženim panjevima prouzročuje zbijen, nizak i kržljav izgled, a plojka mladih listova bude potpuno prekrivena miceliijem

vrela
equivalents
 

english: downy mildew of hop, hop downy mildew

german: falscher Mehltau der Hopfen

latin: Pseudoperonospora humuli, Peronospora humuli

french: mildiou du houblon

note
 
Kao i ostale peronospore tako je i peronospora hmelja obligatni endoparasit s intercelularnim hifama. Latinska istovrijednica označuje uzročnika, a rabi se prema (Miyabe i Takahashi) G. W. Wilsonu, 1914. Sinonim je Peronospora humuli prema (Miyabe i Takahashi) Skalickom, 1966.
attachment
 
peronospora hmelja
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini