struna search engine

image shadow

permitivnost vakuuma

PDF ispis
definition
 

prirodna konstanta koja je jednaka recipročnoj vrijednosti umnoška permeabilnosti vakuuma i kvadrata brzine svjetlosti u vakuumu

vrela
proposed term (IHJJ)
 
električna stalnica
synonyms
 

admitted term: električna konstanta, električna permitivnost vakuuma

obsolete: dielektrična konstanta vakuuma

equivalents
 

english: electric constant, permittivity of vacuum

french: constante électrique, permittivité du vide

symbol
 
equation
 
note
 
Permitivnost vakuuma jednaka je omjeru iznosa vektora električnoga pomaka i električnoga polja u vakuumu.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici