struna search engine

image shadow

pelig

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

hrvatski trgovački jedrenjak duljine od 16 do 22 metra i nosivosti od 60 do 150 tona, s dvama jarbolima i oglavnim jedrom na prednjemu jarbolu i jedrom pričvršćenim za sošnjak na krmenome jarbolu

equivalents
 
note
 
Pelig je služio za ribarenje i prijenos tereta na istočnoj obali Jadrana, a posada se sastojala od pet do šest mornara.
attachment
 
pelig
classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja