struna search engine

image shadow

Pearsonov koeficijent korelacije uzorka

PDF ispis
definition
 

statistika jednaka količniku uzoračke kovarijance i umnoška uzoračkih standardnih devijacija komponenata dvodimenzijskoga uzorka

synonyms
 

admitted term: uzorački koeficijent korelacije, koeficijent korelacije uzorka

equivalents
 

english: sample Pearson's correlation coefficient

formula
 
classification
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi