struna search engine

image shadow

Peanovi aksiomi

PDF ispis
definition
 

sustav aksioma za prirodne brojeve koji traže da je $0$ prirodni broj, da je na prirodnim brojevima definirana jednakost koja je relacija ekvivalencije, da postoji funkcija sljedbenika $n\mapsto S(n)$ tako da nikad ne vrijedi $S(n) = 0$, da je $S$ injekcija i da vrijedi princip matematičke indukcije

equivalents
 

english: Peano axioms

german: Peano-Axiome, Peano-Postulate

french: axiomes de Peano

russian: aксио́мы Пеа́но

classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi