struna search engine

image shadow

paušalna vozarina

PDF ispis
definition
 

jedinstveni vozarinski stav za prijevoz tereta kontejnerima koji se obračunava po jednome kontejneru za određenu relaciju

vrela
equivalents
 

english: freight all kinds

note
 
Paušalna vozarina obračunava se bez obzira na stupanj iskorištenosti kontejnera.
classification
 

polje: pravo
grana: pomorsko i općeprometno pravo
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja