struna search engine

image shadow

pataka

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

hrvatski trgovački i ratni jedrenjak široka i okrugloga trupa bez izraženih nadgrađa, duljine 15 metara i nosivosti od 150 do 315 tona, s dvama jarbolima i trima križnim jedrima na prednjemu jarbolu i jedrom pričvršćenim za sošnjak na krmenome jarbolu

equivalents
 
note
 
Patake potječu još od 14. stoljeća, u Dubrovniku prednjače u 17. stoljeću, a prisutne su i u 18. stoljeću. Dubrovačka pataka bila je naoružana dvama većima i sa šest manjih topova.
classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja