struna search engine

image shadow

pasivno štapno sidro

PDF ispis
definition
 

štapno sidro koje se aktivira nakon pomaka poduprte konstrukcije

equivalents
 

english: pasive rock bolt

attachment
 
pasivno štapno sidro
classification
 

polje: građevinarstvo
grana: geotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja