struna search engine

image shadow

pasivno-aktivni konto

PDF ispis
definition
 

konto pasive koji u određenim slučajevima privremeno poprima obilježja konta aktive

vrela
equivalents
 

english: passive-active account, liabilities and owners equity-asset account

note
 
Konta se prema položaju salda dijele na aktivna, pasivna, aktivno-pasivna i pasivno-aktivna konta. Primjer pasivno-aktivnoga konta jest konto dobavljača.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja