struna search engine

image shadow

pasiva

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

ukupna vrijednost kapitala i obveza iskazana u bilanci

vrela
context
 
Imovina poduzeća računovodstvenim rječnikom naziva se još i aktiva, a izvori te imovine pasiva
vrela
synonyms
 

admitted term: izvori imovine

equivalents
 

english: sources of assets, claims, equity and liabilities

german: Passiva

french: passifs

italian: passività, passivo

slovene: pasiva, obveznosti do virov sredstev

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja