struna search engine

image shadow

parna permutacija

PDF ispis
definition
 

permutacija konačnoga skupa s parnim brojem inverzija

equivalents
 

english: even permutation

russian: чётная перестановка

classification
 

polje: matematika
grana: diskretna i kombinatorna matematika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi