struna search engine

image shadow

parcijalno integriranje

PDF ispis
definition
 

računanje određenoga ili neodređenoga integrala zasnovano na primjeni formule za derivaciju umnoška funkcija tako da se podintegralna funkcija pogodno zapiše kao umnožak jedne funkcije i derivacije druge funkcije

synonyms
 

admitted term: parcijalna integracija

equivalents
 

english: integration by part, partial integration

formula
 
note
 
Postupak se može zapisati ovako: $\int f(x)dx=\int u(x)v'(x)dx=u(x)v(x)-\int v(x)u'(x)dx$, što se skraćeno, iako ne do kraja matematički korektno, često zapisuje kao $\int udv=uv-\int vdu$. Slično se može provesti i za određeni integral dodajući zapisu granice integrala.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi