struna search engine

image shadow

parcijalni faktor

definition
 

odnos kritičnoga naprezanja pri kojemu materijal dolazi u opasno stanje najvećega naprezanja koje se može pojaviti u konstrukciji pod zadanim opterećenjem

vrela
synonyms
 

not recommended term: koeficijent sigurnosti, parcijalni faktor sigurnosti

equivalents
 

english: partial factor

note
 
Opasno stanje ujedno je i granično stanje. Izbor parcijalnih faktora ovisi o nizu čimbenika kao što su materijal, vanjsko opterećenje, vrsta i namjena konstrukcije, lokacija građevine, pouzdanost proračuna itd.
classification
 

polje: građevinarstvo
grana: nosive konstrukcije
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja