struna search engine

image shadow

parcijalna derivacija

PDF ispis
definition
 

derivacija funkcije više varijabla po jednoj od tih varijabla, pri čemu se ostale varijable smatraju konstantnima

equivalents
 

english: partial derivative

symbol
 
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi