struna search engine

image shadow

parazit

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

heterotrofni organizam koji hranjive tvari uzima od drugoga živog organizma živeći na njemu ili u njemu

vrela
equivalents
 

english: parasite

german: Parasit, Schmarotzer

latin: parasitus

french: parasite

note
 
Organizme iz kojih paraziti uzimaju hranu nazivamo domadarima.
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini