struna search engine

image shadow

parametar

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

varijabla o kojoj ovisi određeni logički izraz, matematička formula ili funkcija, a koju promatramo kao dodatnu ovisnost u izrazu koji se definira kao da je ta vrijednost čvrsta

equivalents
 

english: parameter

french: paramètre

russian: пара́метр

note
 
Parametar $t$ u formuli $\phi$ zapravo označuje pobrojavanje cijele porodice formula $\phi_t$ u kojima taj parametar poprima različite vrijednosti $t_1,t_2,\ldots$. Formulu $\phi$ interpretiramo u opisu u kojemu bi parametar bio konstanta, odnosno kao niz neparametarskih formula $\phi_t$, osim u trenutcima kad eksplicitno razmatramo ovisnost o $t$.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi