struna search engine

image shadow

paralelopiped

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

četverostrana prizma kojoj su osnovke paralelogrami

synonyms
 

admitted term: paralelepiped

equivalents
 

english: parallelepiped

german: Parallelepiped

classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi