struna search engine

image shadow

parakristal

noun m. sl.
definition
 

čvrsto tijelo u kojemu dolazi do odstupanja od prostorne periodičnosti atoma, iona ili molekula

equivalents
 

english: paracrystal

note
 
Parakristal predstavlja početak prijelaza od kristalnoga prema amorfnomu, kao u organskome polimeru u kojemu postoje kristalna, parakristalna i amorfna područja.
classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici