struna search engine

image shadow

paraaksijalna zraka

definition
 

svjetlosna zraka koja je bliska i gotovo usporedna s optičkom osi

equivalents
 

english: paraaxial ray

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici