struna search engine

image shadow

paneuropska automatizirana klirinška kuća

PDF ispis
definition
 

automatizirana klirinška kuća koja obrađuje platne transakcije malih vrijednosti u prekograničnim platnim transakcijama u eurima unutar Eurosustava i koja je podložna zajedničkim pravilima i standardima, a podržava je potrebna tehnička platforma

vrela
equivalents
 

english: Pan-European automated clearing house

german: europaweite automatisierte Clearingstelle

french: chambre de compensation automatique paneuropéen

abbreviations and acronyms
 

english: PE-ACH

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije