struna search engine

image shadow

pamćenje

noun n. sl.
PDF ispis
definition
 

sposobnost usvajanja, zadržavanja i uporabe podataka

vrela
context
 
Premda mozak, kao središnji organ pamćenja, posjeduju ljudi kao pojedinci i premda oni, opet kao jedinke, obavljaju ovaj čin "upamćivanja", pamćenje je duboko društven fenomen i pronalazimo ga u "pravilima, zakonima, standardiziranim procedurama i zapisima...knjigama, praznicima, kipovima, suvenirima" Schudson (1992:51). Sjećanje nije dakle, značajka, pojedinačlnog ljudskog uma, već raznovrsna i promjenjiva zbirka materijalnih artefakata i društvenih praksi Klein (2000:130). Zbog ove polimorfnosti i historijske uvjetovanosti sjećanje će uvijek biti dovođeno u pitanje. Ono funkcionira pod pritiskom izazova i alterantiva. Odatle potječe i pojam protusjećanje.
vrela
equivalents
 

english: memory

german: Gedächtnis

note
 
Pamćenje ima tri faze: kodiranje, pohranjivanje i pronalaženje.
classification
 

polje: interdisciplinarne humanističke znanosti
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji, Forenzično-kriminalističko nazivlje