struna search engine

image shadow

paluba nadvođa

PDF ispis
definition
 

paluba do koje se računa nadvođe

vrela
context
 
Ako je paluba nadvođa stepenasto prekinuta, a viši dio palube se proteže nad točkom na boku gdje se mjeri visina broda, ta se visina mora mjeriti do zamišljene crte nastale produljenjem nižeg dijela palube paralelno s višim dijelom.
vrela
equivalents
 

english: freeboard deck

note
 
Paluba nadvođa najčešće je gornja paluba.
classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja