struna search engine

image shadow

paladij

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

kemijski element atomskoga broja 46, 5. periode i 10. skupine, gustoće 12,02 g/cm3, Mohsove tvrdoće 4,75, tališta na 1554,9 °C i vrelišta na 2963 °C

equivalents
 

english: palladium

symbol
 
note
 
Paladij je sivobijeli, sjajni i kovni prijelazni metal koji se rabi kao katalizator pri hidrogeniranju, a u medicini za izradu kirurških instrumenata zbog otpornosti na koroziju. U kombinaciji sa srebrom paladij se rabi za izradu zubnih plomba.
classification
 

polje: kemija
grana: anorganska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja