struna search engine

image shadow

Pakt o stabilnosti za jugoistočnu Europu

name
short form
 
Pakt o stabilnosti
definition
 

politički dokument usuglašen 10. lipnja 1999. u Kölnu, kojemu je cilj stabilizacija u Europi približavanjem zemalja jugoistočne Europe euroatlantskim strukturama te jačanje njihove međusobne suradnje

equivalents
 

english: Stability Pact for South Eastern Europe

german: Stabilitätspakt für Südosteuropa

french: Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-est

abbreviations and acronyms
 

croatian: PS

note
 
Pakt postavlja okvir za suradnju država regije jugoistočne Europe, država članica EU-a, SAD-a, Ruske Federacije i međunarodnih organizacija (OESS-a, Vijeća Europe, UN-a, NATO-a, Zapadnoeuropske unije - WEU-a, Visokoga povjerenstva Ujedinjenih naroda za izbjeglice - UNHCR-a i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj - OECD-a), uključujući i međunarodne financijske institucije (MMF, Svjetsku banku, Europsku investicijsku banku i Europsku banku za obnovu i razvoj) te regionalne inicijative (Royaumont proces, Gospodarsku suradnju crnomorskih zemalja - BSEC, Srednjoeuropsku inicijativu - CEI, Inicijativu za suradnju u jugoistočnoj Europi - SECI i Proces suradnje jugoistočne Europe - SEECP). Od 2008. godine ulogu je preuzelo Vijeće za regionalnu suradnju.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije