struna search engine

image shadow

paket-aranžman

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

kombinacija najmanje dviju usluga koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih usluga koje čine cjelinu i koje se pružaju u vremenu dužem od 24 sata ili uključuju barem jedno noćenje, a putnik za to plaća jednu ukupnu, paušalnu cijenu

vrela
equivalents
 

english: package travel

german: Pauschalreise

french: forfait

italian: viaggi tutto compreso

note
 
Definicija pojma paket-aranžman u čl. 881. st. 1. Zakona o obveznim odnosima preuzeta je iz čl. 2. st. 1. Direktive 90/314/EZ pod naslovom "Ugovor o organiziranju putovanja".
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije