struna search engine

image shadow

padobran

noun m. sl.
definition
 

kupolasta naprava od svile ili umjetnih materijala, koja služi za usporavanje kretanja nekoga objekta kroz atmosferu

equivalents
 

english: parachute

classification
 

potpodručje:
projekt: Usustavljivanje i normiranje temeljnoga hrvatskoga zrakoplovnog nazivlja