struna search engine

image shadow

padlani

noun m. pl.
PDF ispis
definition
 

triciklički zasićeni ugljikovodici s dvama mjestima premoštenja spojeni četirima mostovima

vrela
equivalents
 

english: paddlanes

attachment
 
padlani
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja