struna search engine

image shadow

pad napona

PDF ispis
definition
 

razlika potencijala između dviju točaka strujnoga kruga

equivalents
 

english: voltage drop

french: chute de tension

equation
 
note
 
Pad napona omskoga otpora jednak je umnošku struje koja teče dijelom strujnoga kruga i omskoga otpora toga dijela kruga. Naziv se upotrebljava u elektrotehnici i u drugim primjenama fizike.
classification
 

polje: elektrotehnika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici