struna search engine

image shadow

pad hidrauličkoga potencijala

PDF ispis
definition
 

smanjenje vrijednosti ukupnoga hidrauličkog potencijala ili bilo kojega njegova dijela između dviju ekvipotencijala

synonyms
 

admitted term: gubitak hidrauličkoga potencijala

equivalents
 

english: head loss

classification
 

polje: građevinarstvo
grana: geotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja