struna search engine

image shadow

osnovna konfiguracijska jedinica

PDF ispis
definition
 

opetovana konstitucijska jedinica u konfiguraciji koja se definira kao jednostrana ili višestrana stereoizomerija u glavnome lancu polimerne molekule

vrela
equivalents
 

english: configurational base unit

german: konfigurative Grundeinheit

french: motif de base configurationnel

note
 
U pravilnome polimeru osnovna konfiguracijska jedinica odgovara konstitucijskoj opetovanoj jedinici.
classification
 

polje: kemijsko inženjerstvo
projekt: Elektronički rječnik polimerstva – hrvatsko-englesko-njemački