struna search engine

image shadow

ortofotokarta

noun f. sl.
definition
 

fotokarta sastavljena od ortofotografija

equivalents
 

english: orthophotomap

german: Orthobildkarte, Orthophotokarte

french: orthophotoplan

classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik