struna search engine

image shadow

orijentirani kut

PDF ispis
definition
 

kut u kojemu je određeno koji je krak prvi, a koji drugi i izabrana je jedna od dviju mogućih rotacija od prvoga kraka prema drugome

equivalents
 

english: oriented angle

classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi