struna search engine

image shadow

orijentacija

noun f. sl.
definition
 

određivanje strana svijeta ili smjera osi koordinatnoga sustava

equivalents
 

english: orientation

classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik