struna search engine

image shadow

optička varka

definition
 

vizualni dojam koji ne odgovara stvarnim geometrijskim ili fizikalnim svojstvima promatranoga objekta

equivalents
 

english: optical illusion

german: optische Tauschung

classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik