struna search engine

image shadow

opseg

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

zbroj duljina dužina i zakrivljenih crta koje omeđuju geometrijski lik

synonyms
 

admitted term: perimetar

equivalents
 

english: perimeter

symbol
 
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi