struna search engine

image shadow

operativno umijeće

PDF ispis
definition
 

uporaba snaga u postizanju strategijskih i/ili operativnih ciljeva kroz oblikovanje, organizaciju, integraciju i provedbu strategija, kampanja, glavnih operacija i bitki

equivalents
 

english: operational art

classification
 

polje: sigurnosne i obrambene znanosti
grana: vojna doktrina
projekt: Hrvatsko vojno nazivlje