struna search engine

image shadow

operativni plan

PDF ispis
definition
 

plan jedne operacije ili niza povezanih operacija koje će se provoditi istodobno ili u nizu

equivalents
 

english: operation plan

note
 
Operativni plan obično se temelji na zadanim pretpostavkama i u obliku direktive koju zadaje nadređena ovlaštena osoba kako bi se omogućila priprema podupirućih planova i zapovijedi podređenih. Oznaka plan obično se upotrebljava umjesto zapovijed kako bi se naglasilo da je riječ o pripremi budućih operacija. Operativni plan može stupiti na snagu u propisano vrijeme ili na signal, nakon čega postaje operativna zapovijed.
classification
 

polje: sigurnosne i obrambene znanosti
grana: vojna doktrina
projekt: Hrvatsko vojno nazivlje