struna search engine

image shadow

okso-karboksilne kiseline

PDF ispis
definition
 

karboksilne kiseline u kojima supstituent na ugljikovu atomu karboksilne skupine sadržava aldehidnu ili ketonsku skupinu

vrela
equivalents
 

english: oxo carboxylic acids

attachment
 
okso-karboksilne kiseline
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja