struna search engine

image shadow

oksidoreduktaza

noun f. sl.
definition
 

enzim koji katalizira reakcije oksidacije i redukcije

equivalents
 

english: oxidoreductase

classification
 

polje: kemija
grana: biokemija i medicinska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja